Usługi asenizacyjne

 

Decydując się na oczyszczalnie ścieków przy zakładzie pracy czy przydomowe oczyszczalnie ścieków, trzeba zadbać o prawidłową obsługę zapełnionych zbiorników. Oznacza to konieczność systematycznego opróżniania szamba czy biologicznej oczyszczalni ścieków i prawidłowej utylizacji ich zawartości. Oferowane przez nas usługi asenizacyjne to gwarancja profesjonalnego podejścia do powierzonych czynności. 


W naszej firmie Bio-Tek:

  • dysponujemy specjalistycznymi samochodami, przystosowanymi do wywozu zanieczyszczeń ciekłych,
  • zajmujemy się wywozem nieczystości z szamb, oczyszczalni ścieków przemysłowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zajmujemy się utylizacją odpadów płynnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
  • zajmujemy się wywozem nieczystości z toalet przenośnych.

 

Jak często opróżniać szambo?

Wywóz szamba jest koniecznością, jeśli trafiają do niego nieczystości. Obecnie nie ma jednoznacznych przepisów, z których jasno by wynikało, jak często należy pozbywać się nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Wszystkie zbiorniki bezodpływowe ze względu na swoją „zamkniętą” naturę wymagają regularnego opróżniania. Wiele jednak zależy od tego, jak dużo nieczystości do nich trafia. Z pewnością rodzina 4-osobowa będzie musiała zlecać wywóz szamba częściej niż osoba mieszkająca samotnie.

Warto jednak pamiętać, że nie opłaca się oszczędzać na usługach asenizacyjnych. Nieczystości produkują niebezpieczne związki azotu, a dodatkowo mogą przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska i wód gruntowych. Jeszcze do niedawna w Polsce częstą praktyką było wypompowywanie szamba na pola. Trudno to nazwać bezpiecznym usuwaniem nieczystości. Często właściciele domów letniskowych mają problem z opróżnieniem oczyszczalni ścieków, ponieważ bywają w domach tylko przez krótki czas. Warto wtedy kupić przyłącze do usuwania ścieków, dzięki czemu wystarczy zlecić usługę, a zostanie ona wykonana nawet pod nieobecność zarządców.

Co prawda gminy dotychczas słabo kontrolowały częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni, można jednak domyślać się, że ze względu na coraz większą powszechność proekologicznych rozwiązań będą znacznie częściej domagały się regularnego wywozu nieczystości zgromadzonych w oczyszczalniach ścieków. Dlatego też wszystkich naszych klientów zachęcamy do zbierania dokumentów potwierdzających wypompowanie nieczystości z przydomowej oczyszczalni. Pozwoli to uniknąć zastosowania środków dyscyplinujących przez pracowników gminnych. Obsługujemy oczyszczalnie biologiczne ze Stargardu, Szczecina oraz okolicznych miejscowości (Myślibórz, Goleniów, Pyrzyce). Zapraszamy do kontaktu.