Jak działa proces biologicznego oczyszczania ścieków?

Biologiczne oczyszczanie ścieków to innowacyjna metoda, która zdobywa coraz większą popularność w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Pozwala ona na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. W przyszłości biologiczne oczyszczanie ścieków może stać się standardem, zastępując tradycyjne metody oparte na użyciu środków chemicznych. Na czym w praktyce polega proces biologicznego oczyszczania ścieków? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

 

Na czym polega biologiczna metoda oczyszczania ścieków?

zbiornik do oczyszczania ścieków

Biologiczne metody oczyszczania ścieków opierają się na wykorzystaniu mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy protozoa, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. Proces ten odbywa się w specjalnych osadnikach biologicznych, gdzie mikroorganizmy przekształcają związki organiczne na prostsze substancje, takie jak dwutlenek węgla, amoniak czy siarczan. W rezultacie uzyskuje się oczyszczoną wodę, która może być bezpiecznie odprowadzana do środowiska naturalnego lub ponownie wykorzystana.

 

Rodzaje biologicznego oczyszczania ścieków

Metoda biologicznego oczyszczania ścieków dzieli się na dwie kategorie. Wyróżnia się procesy beztlenowe (anaerobowe) oraz tlenowe (aerobowe). Procesy beztlenowe polegają na rozkładzie związków organicznych przez mikroorganizmy w warunkach pozbawionych tlenu, natomiast procesy tlenowe wymagają obecności tlenu do prawidłowego funkcjonowania mikroorganizmów. Ich wybór zależy zatem przede wszystkim od możliwości przeprowadzenia procesu.

 

Zalety stosowania biologicznego procesu oczyszczania ścieków

Przede wszystkim biologiczne oczyszczanie ścieków jest metodą przyjazną dla środowiska. W procesach przeprowadzanych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków w Szczecinie nie wykorzystuje się chemikaliów ani innych substancji szkodliwych, które mogłyby przenikać do gleby lub wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla organizmów żyjących, w tym także ludzi. Poza tym wykorzystanie naturalnych bakterii w neutralizowaniu i rozkładzie nieczystości jest również bardziej efektywne niż wiele innych metod, co pozwala na usunięcie większej ilości zanieczyszczeń.