Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z wyczerpującymi odpowiedziami. Zapraszamy do lektury.

 

Pytania i odpowiedzi:


1. Jak dobrać przydomową oczyszczalnię ścieków ?

 

Ze względu na duże zróżnicowanie w miejscach montażu oczyszczalni i potrzebach mieszkańców, każda oczyszczalnia jest dobierana indywidualnie.
Najważniejszymi czynnikami podczas doboru oczyszczalni są:

 • liczba osób zamieszkujących na stałe w gospodarstwach domowych
 • warunki wodno-gruntowe
 • wielkość działki
 • potrzeby użytkowników

W kwestii doboru oczyszczalni najlepiej jest skontaktować się z przedstawicielem naszej firmy, który przyjedzie na wizję lokalną i na miejscu dobierze najlepsze rozwiązanie.

 


2. Jakie są koszty użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

Nasze oczyszczalnie biologiczne wyposażano są w energooszczędne urządzenia elektryczne, dzięki czemu koszty energii elektrycznej są minimalizowane. Ich wysokość zależy od wielkości i typu urządzenia, jednak dla typowej oczyszczalni dla 4 osobowej rodziny koszt zużycia energii nie przekracza 10 zł/ miesiąc.

Dodatkowo zalecane jest regularne stosowanie biopreparatów (np. marki Eco9) które skutecznie usprawniają pracę oczyszczalni i niwelują brzydkie zapachy.
Należy również kontrolować ilość osadu i w przypadku ich znacznego przyrostu opróżnić zbiornik przy pomocy wozu asenizacyjnego (częstotliwość wywozu zależy od typu oczyszczalni oraz sposobu jej eksploatacji, i waha się w granicach 1-3 lat)
Dodatkowo zalecany jest regularny serwis, który usprawni funkcjonowanie oczyszczalni na długie lata.

 


3. Czy można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków na każdej działce?

 

Aby zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków, należy uzyskać pozwolenie na jej zamontowanie. W przypadku działek, które mają dostęp do kanalizacji lub planowana jest w przyszłości budowa kanalizacji, uzyskanie takiej zgodny może okazać się kłopotliwe. Mimo wszystko warto wystąpić z wnioskiem o zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy działka znajduje się na terenie aglomeracji. W zależności od wielkości aglomeracji oczyszczalnie muszą redukować poziom zanieczyszczeń w odpowiednim stopniu.
Jeżeli nie ma przepisów, które zabraniają budowę oczyszczalni i spełnia się przepisy prawne związane z lokalizacją inwestycji to śmiało można montować oczyszczalnię.

 


4. Czy z przydomowej oczyszczalni ścieków śmierdzi?

 

Jeżeli oczyszczalnia ścieków jest prawidłowo zamontowana i przy tym eksploatowana przez użytkowników, to nie ma możliwości by ulatniały się brzydkie zapachy. W typowych rozwiązaniach oczyszczalni biologicznych kluczową rolę odgrywa wentylacja. Średnica rury odprowadzającej wentylację musi mieć min 110 mm i wystawać co najmniej 60 cm ponad kalenicę budynku. W naszej ofercie znajdują się również oczyszczalnie, które pracują w technologii, która nie generuje brzydkich zapachów.
Dodatkowo warto stosować odpowiednie biopreparaty aby utrzymać florę bakteryjną na stabilnym poziomie.

 


5. Czy samodzielnie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

 

W większości przypadków samodzielny montaż oczyszczalni jest możliwy. Należy tego dokonać zgodnie z instrukcją załączoną do produktu. Nie powoduje to utraty gwarancji na produkt.

 


6. Czy można odprowadzać wodę opadową do oczyszczalni?

 

Nie wolno odprowadzać wody opadowej do oczyszczalni, ponieważ nastąpi wypłukanie dodawanych bakterii i innych mikroorganizmów. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są przygotowane na odbiór dużej ilości wody w krótkim czasie.


7. Czy na gruntach gliniastych można zakładać oczyszczalnie ścieków?

 

W chwili obecnej na rynku przydomowych oczyszczalni istnieje wiele rozwiązań, które świetnie sprawdzą się w przypadku gruntów gliniastych. Idealne dla tego rodzaju gruntów będą oczyszczalnie biologiczne z pompą ciśnieniową na wypływie, dzięki którym ścieki oczyszczone mogą trafić w dowolne miejsce na działce. Dodatkowo w takich przypadkach zebrana woda może być wykorzystywana do nawadniania ogrodu.

 


8. Jaka jest minimalna powierzchnia działki umożliwiająca zamontowanie POŚ?

 

Wielkość działki musi pozwolić na montaż zbiorników oczyszczalni oraz systemu rozsączania, z zachowaniem minimalnych odległości instalacji od innych obiektów terenowych. Trudno zatem jednoznacznie określić, jaka minimalna powierzchnia jest niezbędna, gdyż zależy to od wielu czynników. Należy jednak przyjąć, że do posadowienia zbiornika oczyszczalni potrzebne jest ok. 1-3m2/RLM, zaś dla systemu nawadniania ok. 2-5m2/RLM.

 


9. Jakie są zalety przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

 • oszczędności finansowe – inwestycja się szybko zwróci, obniżenie kosztów stałych
 • umożliwia zagospodarowanie ścieków w miejscu ich powstawania
 • są ekologiczne – żyje się w zgodzie z naturą
 • oczyszczona woda jest bogata w mikroelementy, można ją ponownie wykorzystać np. do nawadniania
 • posiadacze są uniezależnieni od wzrastających kosztów pobieranych za odprowadzanie ścieków
 • liczne rozwiązania umożliwiają zamontowanie oczyszczalni w prawie każdych warunkach

 


10. Czy jest możliwe odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do cieków wodnych?

 

Ścieki oczyszczone w biologicznej oczyszczalni ścieków mogą zostać odprowadzone do cieków wodnych np. rowu, rzeki czy jeziora. Wymaga to jednak sporządzenia operatu wodno-prawnego i uzyskania odpowiedniego pozwolenia oraz przeprowadzania regularnego sprawdzania jakości odprowadzanych ścieków.


11. Jaki może być najwyższy poziom wód gruntowych, aby możliwy był montaż oczyszczalni?

 

Poziom, na którym mogą być wprowadzane ścieki oczyszczone do gruntu musi wynosić co najmniej 1,5 m powyżej poziomu wód gruntowych. W przypadku, kiedy poziom wody gruntowej jest wyżej, istnieje możliwość wykonania systemu rozsączania w dodatkowym nasypie.
Osobną kwestią jest zabezpieczenie samego zbiornika oczyszczalni przed mechanicznymi skutkami naporu wody gruntowej. W niektórych przypadkach, kiedy poziom wody jest bardzo wysoki, konieczne okazać się może wykonanie dodatkowej obsypki chudym betonem.

 


12. Jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Aby zamontować oczyszczalnię należy dokonać zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wniosek należy przedłożyć w starostwie. Starosta w terminie 30 musi wydać ostateczną decyzję. Jeżeli w ciągu 30 dni nie uzyska się od starosty żadnej informacji, oznacza to zgodę na rozpoczęcie instalacji.

 


13. Jakie preparaty bakteryjne należy stosować i czy jest to konieczne?

 

Ze względu na chemikalia (szampony, proszki, płyny itd.) wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zalecane jest uzupełnianie flory bakteryjnej odpowiednimi biopreparatami, gdyż ta zostaje wypłukiwana a preparaty uzupełnią florę w mikroelementy potrzebne do rozkładu ścieków.
Co więcej, biopreparaty niwelują nieprzyjemne zapachy i wydłużają żywotność oczyszczalni.

 


14. Jak przeprowadza się badanie gruntu i jak zmierzyć poziom wód gruntowych?

 

Aby zmierzyć poziom wód gruntowych konieczne jest przeprowadzenie odwiertu.
Taki odwiert może wykonać przedstawiciel naszej firmy podczas wizji lokalnej na działce inwestora.

 


15. Czy można zdobyć dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

Aby zdobyć informacje na temat dofinansowań należy skontaktować się z urzędami administracji w miejscu zamieszkania ( Starostwo, Urząd Gminy, Fundusz Ochrony Środowiska ). Zdarza się, że miasta posiadają fundusze na tego typu inwestycje.

 


16. Czy oczyszczalnia może obsługiwać ścieki zawierające tłuszcze?

 

Ścieki bytowe pochodzące z gospodarstwa domowego mogą być odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków, pomimo zawierających w swoim składzie tłuszczy. Ścieki zawierające duże ilości tłuszczu powinny być odprowadzane oddzielną kanalizacją podłączoną do separatora i dopiero dalej do oczyszczalni. Do separatora należy stosować biopreparaty wspomagające rozkład tłuszczy.

 


17. Czy można zamontować oczyszczalnię w miejscu, w którym przez jakiś czas nie ma napływu ścieków?

 

Wybrane modele biologicznych oczyszczalni ścieków wyposażone są w system umożliwiający pracę oczyszczalni przy braku dopływu ścieków np. w przypadku wyjazdu wakacyjnego. Jednak gdy brak dopływu będzie długotrwały np. kilka tygodni, konieczny okazać się może ponowny rozruch oczyszczalni.

 


18. Gdzie się sprawdzą przydomowe oczyszczalnie ścieków?

 

 • wszędzie tam gdzie nie ma kanalizacji
 • w miejscach gdzie zabudowa jest rozproszona
 • w miejscach, gdzie zwykła eksploatacja szamba jest utrudniona
 • gdy działka jest na terenie bez miejscowego planu zagospodarowania

 


19. Czy oczyszczalnia może zamarznąć w czasie zimy?

 

Prawidłowo zaprojektowana i zamontowana oczyszczalnia nie może zamarznąć podczas zimy, nawet w przypadku gdy kanalizacja doprowadzająca z budynku jest bardzo płytko (kilkanaście cm pod powierzchnią) i jej długość nie przekracza 5-8m.
Temperatura ścieków wypływających z budynku jest zawsze dodatnia (15-50 °C). Co więcej, ścieki w trakcie oczyszczania samoczynnie się nagrzewają.

 


20. Czy oczyszczalnie ścieków można rozbudowywać?

 

Oczyszczalnię ścieków zazwyczaj można rozbudować. Jednakże lepiej przewidzieć ewentualną rozbudowę w momencie projektowania oczyszczalni. Rozbudowa będzie wymagała wtedy mniejszych nakładów pieniężnych.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Odpowiemy tego samego dnia.