Oczyszczalnie ścieków — instalacja

Inwestycja w przydomowe oczyszczalnie ścieków ma wielu zwolenników. Każdy, kto nie może liczyć na przyłącze do kanalizacji lub ma problem, by je uzyskać, może wybrać własną oczyszczalnię. Tego typu instalacja powinna zostać zgłoszona w odpowiedniej jednostce samorządowej wraz z pełnym zestawem dokumentacji. Oczyszczalnie ścieków mogą być wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i przemysłowych. Zajmujemy się montażem ekologicznych oczyszczalni ścieków dla osób prywatnych, a także instalacją oczyszczalni przemysłowych na potrzeby np. zakładów przetwórstwa owocowego.

Nasza firma nie tylko zakłada biologiczne oczyszczalnie ścieków w Stargardzie, Szczecinie czy Goleniowie, ale także wspiera inwestorów w kwestiach formalnych.

 

Przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni

Dokładne przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków można znaleźć w:

  • Prawie wodnym,
  • Prawie budowlanym,
  • Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
  • Rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
  • innych aktach prawnych.

 

Trzeba mieć jednak świadomość, że przepisy w sprawach związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków nie dają dowolności w ich instalacji. Na każdym właścicielu nowego domu spoczywa obowiązek dopilnowania, by rozwiązać kwestię gospodarki ściekowej. Jeśli jest już położona kanalizacja sanitarna, wówczas przepisy stanowią, że nie ma potrzeby instalacji własnej oczyszczalni ścieków. Montaż szamba ekologicznego lub oczyszczalni ścieków musi być prawnie uzasadniony. Wniosek musi wskazywać, że np.:

  • dom jest znacznie oddalony od kanalizacji sanitarnej;
  • nie ma zgody ze strony przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego;
  • kanalizację można przeprowadzić jedynie przez teren posesji sąsiada, który odmawia zgody.

 

Jesteśmy w stałym kontakcie z kancelarią prawną, która to pomaga nam rozwiązywać wszelkie problemy prawne dotyczące montażu oczyszczalni ścieków, wszelkich pozwoleń itp. Możesz być pewien, że ekologiczne oczyszczalnie ścieków zakładamy z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, środowiska oraz zgodnie z obowiązującym prawem.


Zapraszamy do kontaktu.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Odpowiemy tego samego dnia.