Oczyszczalnie drenażowe

Tunelowe

System rozsączania z drenażem tunelowym HABA jest szczególnie zalecany do stosowania w przypadku dużych wahań ilości dopływających ścieków, gdyż posiada dużą retencję. Konstrukcję stanowią tunele półkoliste wykonane z wytrzymałego tworzywa PE według projektu firmy HABA.

Oczyszczalnie tunelowe występują w wersji EKO oraz w wersji SOLID charakteryzującej się większą retencją.

Zasada działania oczyszczalni z drenażem tunelowym:

Osadnik gnilny połączony jest z ujściem ścieków w budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków - sedymentacja oraz fermentacja. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Podczyszczone ścieki przechodzą z osadnika gnilnego na drenaż tunelowy oparty na tunelach HABA.

Drenaż to ważny element oczyszczalni - w nim zachodzi całkowite doczyszczanie ścieków dzięki procesom biologicznym przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości. Kominek wentylacyjny służy do natleniania drenażu oraz do kontroli drożności.

 

Tradycyjne

Oczyszczalnie HABA z drenażem tradycyjnym to rozwiązanie dla osób, które szukają ekonomicznego rozwiązania do oczyszczania ścieków, a zarazem posiadają bardzo dobre warunki wodno-gruntowe dla rozsączania oczyszczonych ścieków (np. kamienie lub żwir oraz bardzo niski poziom wód gruntowych). Jest to jeden z najtańszych, najprostszych systemów, jednakże z tego tytułu jest też szczególnie wrażliwy na warunki wodno-gruntowe oraz ilość dopływających ścieków.

Oczyszczalnie z drenażem tradycyjnym wystepują w wersji EKO, oraz w wersji SOLID, która różni się od typu EKO zwiększoną wytrzymałością konstrukcji, wielkością drenażu oraz konstrukcją zbiornika - w układach typu SOLID zastosowano zbiorniki dwukomorowe.

Dzięki temu systemy drenażowe SOLID są bardziej wytrzymałe, drenaże mają dłuższą żywotność, a ścieki są lepiej podczyszczone niż w przypadku systemów jednokomorowych.