Ekologiczne oczyszczalnie ścieków – separatory

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków do prawidłowej i efektywnej pracy potrzebują separatorów. Dzięki nim jest możliwe oddzielanie substancji różnego rodzaju, które następnie są poddawane utylizacji lub przetwarzaniu. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze ściekami, które zawierają sporą ilość tłuszczów czy węglowodorów, typowe oczyszczalnie biologiczne mogą nie wystarczyć.

W naszej ofercie znajdziesz:

  • separatory tłuszczu,
  • separatory węglowodorów.

 

Separatory tłuszczu

Tłuszcze roślinne i zwierzęce nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc w niej rodzaj zawiesiny. Dlatego ekologiczne oczyszczalnie ścieków powinny oddzielać tego rodzaju zanieczyszczenia od pozostałych ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Źle oczyszczone płynne odpady spowodują osadzanie się tłuszczów w rurach, a w konsekwencji korozję, procesy gnicia oraz większe zużycie tlenu. W prawidłowym przebiegu tego procesu pomogą nasze separatory tłuszczu.

 

Separator bez osadnika

Separatory bez osadnika

 

Separator z osadnikiem

Separatory z osadnikiem

 

Separatory węglowodorów

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków nie zagwarantowałyby odpowiedniego efektu w oczyszczaniu płynnych odpadów z resztek paliw czy smarów bez odpowiedniego wsparcia mechanicznego. Separatory węglowodorów są niezbędne w oczyszczalniach ścieków przy warsztatach samochodowych, lotniskach, parkingach. Wszędzie tam, gdzie trzeba oczyścić odpady z substancji ropopochodnych, szkodliwych dla ludzi i gleby sprawdzą się nasze separatory węglowodorów:

  • bez by-passa — jedno- lub dwupłaszczyznowe. 
  • z by-passem,
  • z przepompownią.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW BEZ BY-PASSA

 

Separator

Jednopłaszczowe typu SKH

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHZ

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHP (pionowe)

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHP-O (pionowe z odmulaczem)

 

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW Z BY-PASSEM

 

Separator

Jednopłaszczowe typu SKH-B

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHZ-B

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHP-B (pionowe z by-passem)

 

Separator

Dwupłaszczowe typu SKHP-OB z odmulaczem i by-passem (pionowe)

 

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW Z PRZEPOMPOWNIĄ

 

Separator

Jedno lub dwu płaszczowe typu SKH-P