Jak działa proces chemicznego oczyszczania ścieków?

Proces chemicznego oczyszczania ścieków polega na usuwanie zanieczyszczeń i szkodliwych substancji z wody za pomocą reakcji chemicznych. Od lat metody te zyskują na popularności. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej, omawiając różne metody chemicznego oczyszczania ścieków oraz oceniając ich skuteczność.

 

Metody chemicznego oczyszczania ścieków

Chemiczne oczyszczanie ścieków to proces, który może być realizowany na wiele różnych sposobów. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju zanieczyszczeń obecnych w ściekach oraz od celów, jakie ma osiągnąć oczyszczanie. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych metod chemicznego oczyszczania.

oczyszczalnia ścieków

Precypitacja chemiczna to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod chemicznego oczyszczania ścieków. Polega ona na dodaniu do ścieków odpowiednich substancji chemicznych, które wiążą się z zanieczyszczeniami i powodują ich wytrącanie się na dno zbiornika. Następnie osad jest usuwany, a woda poddawana dalszemu oczyszczaniu.

  • Koagulacja i flokulacja to kolejne metody chemicznego usuwania zanieczyszczeń np. z oczyszczalni ścieków w Szczecinie, które polegają na łączeniu się drobnych cząstek zanieczyszczeń w większe konglomeraty, ułatwiające ich separację od wody. W procesie koagulacji stosuje się koagulanty, takie jak siarczan glinu czy chlorek żelaza, które powodują neutralizację ładunków cząstek zanieczyszczeń. Następnie dodaje się flokulanty, które przyspieszają proces tworzenia większych skupisk cząstek.
  • Ozonowanie to kolejna metoda, która polega na wykorzystaniu ozonu jako silnego utleniacza do rozkładu zanieczyszczeń organicznych obecnych w ściekach. Ozon reaguje z zanieczyszczeniami, prowadząc do ich mineralizacji lub przekształcenia w łatwiejsze do usunięcia produkty.

 

Jaka jest skuteczność chemicznego oczyszczania ścieków?

Chemiczne oczyszczanie ścieków jest uważane za jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń z wody. Skuteczność poszczególnych metod może się jednak różnić w zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz warunków, w jakich są stosowane. Precypitacja chemiczna pozwala na usunięcie nawet ponad 90% metali ciężkich oraz fosforu, co sprawia, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod w przypadku tego rodzaju zanieczyszczeń. Koagulacja i flokulacja również wykazują wysoką skuteczność, zwłaszcza w przypadku usuwania substancji koloidalnych oraz zawiesin. Ozonowanie natomiast jest szczególnie efektywne w przypadku usuwania mikroorganizmów oraz związków organicznych o wysokim potencjale toksycznym.