Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zagospodarowanie ścieków powstających w gospodarstwie domowym na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, wymaga budowy szamba szczelnego lub zdecydowania się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczanie ścieków we własnej oczyszczalni będzie znacznie tańsze. Warto jednak pamiętać, że choć użytkowanie oczyszczalni jest proste i nie wymaga częstych ingerencji ze strony użytkownika, to jednak nie jest to system zupełnie bezobsługowy. Przekonajmy się, jak działa przydomowa oczyszczalnia i zobaczmy, jak należy z niej korzystać.

 

W jaki sposób działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków opiera się na prostych zasadach, a otrzymywana w wyniku jej działania woda może być bez przeszkód odprowadzana do gruntu. Nieczystości trafiające do oczyszczalni wpływają do jej pierwszej komory tzw. denitryfikacyjnej, odgrywającej również rolę osadnika sedymentacyjnego

 

domowa oczyszczalnia

 

Oddzielone zostają w niej tłuszcze, a także wytrącane są cięższe osady. Z niej płynne nieczystości kierowane są do bioreaktora, gdzie przy napowietrzaniu oraz w obecności bakterii tlenowych w postaci specjalnego złoża lub odpowiedniego preparatu ulegają częściowemu rozkładowi. Wstępnie oczyszczone ścieki są kierowane do trzeciej komory, gdzie ich część wymagająca doczyszczenia jest zawracana do komory beztlenowej, a reszta przepływa do drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.

 

Jak należy dbać o biologiczną oczyszczalnię ścieków?

Podstawową zasadą eksploatacji oczyszczalni biologicznej jest okresowe uzupełnianie zapasu preparatów wspomagających rozkład nieczystości. W zależności od systemu i rodzaju środka może on być dozowany raz na tydzień lub rzadziej bezpośrednio do zbiornika albo wlewany do jednego z odpływów np. muszli klozetowej. Nie można też zapominać, że ze zbiornika sedymentacyjnego należy wybierać gromadzący się w nim osad. Najczęściej proces ten przeprowadza się raz do roku. Jeśli w oczyszczalni zamontowano specjalny wkład mechaniczny, należy pamiętać o jego okresowym czyszczeniu według zaleceń producenta.