Jak uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Podanie banknotuEkologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy podłączenie się do kanalizacji jest niemożliwe. Jest ekonomiczna w eksploatacji, co więcej, na jej budowę można uzyskać spore dofinansowanie. Sprawdź, jak to zrobić i gdzie ubiegać się o dotacje.

 

Skąd pochodzą środki na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Środki na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą pochodzić z:

  • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • kredytów preferencyjnych, udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska,
  • kredytów preferencyjnych, udzielanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundusz Mikro oraz Fundusz Wspomagania Wsi (FWW).

Aby móc ubiegać się dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej należy wcześniej zweryfikować, czy gmina, na terenie której chcemy postawić oczyszczalnię, prowadzi specjalny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach którego przyznawane są dotacje. Programy te realizowane są jedynie przez gminy, zlokalizowane na obszarach, pozbawionych sieci kanalizacyjnej ze względu na duże rozproszenie zabudowań.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Jeśli jesteśmy pewni, że nasza gmina prowadzi program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach którego dotowane jest postawienie oczyszczalni, możemy przystąpić do procedury ubiegania się o dotacje. W tym celu należy wypełnić wniosek o uzyskanie dotacji. i złożyć go w odpowiednim terminie w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualną zgodę współwłaścicieli. Ponadto w celu uzyskania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wymagane jest złożenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie danej gminy, posiadanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

 

Ile wynosi dofinansowanie i kiedy jest wypłacane?

Wysokość kwoty dofinansowania może nawet sięgać 80% wielkości inwestycji, a jej wypłata następuje po zakończeniu realizacji inwestycji. Zawarcie umowy między wnioskodawcą a jednostką samorządową następuje w terminie trzydziestu dni od momentu złożenia wniosku.

Aby móc otrzymać środki, przyznane w ramach dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni, należy złożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające wykonanie inwestycji, dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kopie faktur lub rachunków z oryginałami, potwierdzające poniesione koszty na budowę oczyszczalni.