Jakie są rodzaje oczyszczalni ścieków?

Ilustracja ze zbiornikamiW sytuacji, gdy nie mamy możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej, dobrym rozwiązaniem może okazać się przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Jednym z istotnych powodów, dla których przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi lepszą alternatywę niż tradycyjne szambo, jest wyeliminowanie zanieczyszczenia ziemi oraz wód opadowych ściekami, które mogłyby się przedostawać przez nieszczelności. Nie jesteśmy również narażeni na żadne przykre zapachy wydobywające się np. podczas opróżniania szamba. Dodatkowo korzystanie z oczyszczalni jest praktycznie bezobsługowe – wystarczy maksymalnie dwa razy do roku usuwać osad ze zbiornika. Dzięki temu przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniają komfort, spokój oraz bezpieczeństwo użytkowania. Producenci oferują różne gotowe systemy, na które składają wszystkie niezbędne elementy. Jedyne, co trzeba zrobić, to znać ich rodzaje i dopasować możliwości przydomowej oczyszczalni do własnych potrzeb.

Oczyszczalnie drenażowe

Mechanizm filtracji w oczyszczalniach drenażowych nie jest skomplikowany. Na początku ścieki są wstępnie oczyszczane w osadniku gnilnym, po czym przepuszcza się je przez drenaż rozsączający, gdzie zostają oczyszczane w sposób tlenowy. Na powierzchni gruntu tworzy się błona biologiczna, a znajdujące się w niej mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia na proste związki chemiczne, które mogą się rozpuścić w wodzie. Po zakończeniu całkowicie oczyszczone ścieki można bezpiecznie odprowadzać do gruntu. Wśród oczyszczalni drenażowych wyróżnia się kilka podtypów:

  • tradycyjne – oczyszczalnia składa się ze specjalnego układu perforowanych rur (drenów), które umieszcza się w gruncie. Trafiają do nich wstępnie oczyszczone ścieki, transportowane z osadnika. Drenaż rozsącza je do gruntu, gdzie zostają poddane końcowemu, tlenowemu procesowi oczyszczania.
  • tunelowe – tunel filtracyjny tworzy specjalny, znajdujący się pod ziemią zbiornik retencyjny, który w sytuacji zwiększonego napływu ścieków kumuluje je i powoli infiltruje do gruntu. Jest to niezwykle skuteczny system, który w porównaniu do tradycyjnych drenaży cieszy się dłuższą żywotnością i zajmuje mniejszą powierzchnię.
  • z przepompownią – przepompownia to zbiornik w kształcie walca o przestrzeni jednokomorowej. W jej wnętrzu znajduje się pompa pływakowa, która służy do przepompowywania oczyszczonego cieku do systemu drenażowego. Jednocześnie zbiornik przepompowni służy do gromadzenia wody, która w późniejszym etapie może zostać ponownie wykorzystana np. do nawadniania przydomowego ogródka.

 

Oczyszczalnie biologiczne

Wśród przydomowych oczyszczalni ścieków dużą popularnością cieszą się oczyszczalnie biologiczne. Dzięki zastosowanej technologii można osiągnąć niezwykle wysoki stopień oczyszczenia ścieków, a uzyskaną w ten sposób wodę odprowadza się do rowu, cieku wodnego, studni chłonnej, pakietów lub tuneli rozsączających. Można ją także wykorzystać chociażby do podlewania grządek. Oczyszczalnie biologiczne pod względem zasady ich działania dzielimy na:

 

  • biologiczne SBR – w bioreaktorze oczyszczalni typu SBR (sequencing batch reactor, porcjowego dozowania ścieków) następują kolejne fazy oczyszczania. Początkowo nieczystości podlegają sedymentacji w osadniku wstępnym, później są cyklicznie porcjowane i przekazywane do komory reaktora. Oczyszczone ścieki transportuje się do osadnika wtórnego, aż w końcu są odpompowywane do odbiornika.
  • przepływowe – komory działają na zasadzie naczyń połączonych, a oczyszczony ściek jest wypychany przez grawitacyjnie napływającą porcję nowych zanieczyszczeń. W pierwszej strefie zwanej bioreaktorem zachodzą procesy oczyszczania tlenowego, natomiast druga to osadnik wtórny, w której dochodzi do oddzielenia ścieku oczyszczonego od osadu czynnego.
  • biologiczno-chemiczne – aby oczyszczalnia biologiczna działała w jeszcze bardziej efektywny sposób, może zostać wyposażona w automatyczny układ dozowania koagulantu. Działa on na zasadzie chemicznego strącania osadu mineralnego oraz intensyfikacji procesu oczyszczania poprzez wspomaganie sedymentacji osadu czynnego. W efekcie prowadzi to do redukcji wszystkich wskaźników zanieczyszczeń.