Oczyszczalnia ścieków a studnia głębinowa – sprawdź jakie są zasady

Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków to niezawodny i ekologiczny sposób zagospodarowania nieczystości bytowych, które z różnych powodów nie mogą zostać odprowadzone do systemu kanalizacyjnego. Wybór oczyszczalni wiąże się nie tylko z wygodą użytkownika, który nie musi przejmować się kontrolowaniem poziomu szamba i zamawianiem wozu asenizacyjnego, lecz również ze znacznymi oszczędnościami. Warto jednak pamiętać, że ważne jest właściwe zainstalowanie oczyszczalni ścieków, a zatem zachowanie określonych w przepisach odległości. Przekonajmy się, dlaczego będzie to istotne i sprawdźmy, jak daleko od ujęcia wody można będzie ją umieścić.

 

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wykonana w różnych wersjach. W przypadku szamba ekologicznego ścieki trafiają do osadnika gnilnego, gdzie podlegają separacji od tłuszczów oraz zanieczyszczeń stałych, które opadają na dno. Po procesie rozkładu beztlenowego trafiają następnie do drenażu rozsączającego lub studni chłonnej, gdzie następuje ich rozkład tlenowy. Grunt pełni tu więc rolę swego rodzaju filtra. 

 

oczyszczalnia

 

W oczyszczalni biologicznej zamiast bezpośrednio do gruntu wstępnie oczyszczone ścieki są wprowadzane do komory ze złożem biologicznym, gdzie przy intensywnym napowietrzaniu ulegają rozkładowi tlenowemu. W oczyszczalni biologiczno-chemicznej rozkład jest wspomagany odpowiednimi preparatami.

 

Jaka musi być odległość oczyszczalni od studni?

W związku z tym, że z oczyszczalni mogą wydostawać się ścieki jedynie wstępnie oczyszczone, a dalsza ich „obróbka” zachodzi w glebie, odległość między ujęciem wody pitnej a oczyszczalnią musi wynosić przynajmniej 30 metrów. W grę wchodzi tu nie tylko studnia na własnej posesji, ale także na działkach sąsiednich. Dystans ten gwarantuje, że zanieczyszczenia nie będą przedostawały się do wody pitnej i nie spowodują jej skażenia.  Warto pamiętać, że studnie głębinowe czerpią zwykle wodę z warstw położonych niżej niż 30 m, rzeczywista odległość ujęcia od oczyszczalni będzie więc jeszcze większa.