W jaki sposób dokonać wyboru konkretnej oczyszczalni ścieków?

Sztuczny stawCo to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków? To zespół urządzeń, które umożliwiają ci neutralizację ścieków wytwarzanych w domu. Zastosowana w nich technologia wykorzystuje bakterie beztlenowe do oczyszczania mechanicznego oraz bakterie tlenowe do oczyszczania tlenowego. Możemy również się spotkać:

  • drenaż rozsączający,

  • filtr piaskowy,

  • oczyszczanie hydrobotaniczne,

  • złoże biologiczne + osadnik wtórny,

  • nisko obciążoną komorę osadu czynnego + osadnik wtórny.

 

Wybór oczyszczalni, czym się kierować?

Jest on zależny od kilku czynników, od których zależy czy nasza oczyszczalnia działa prawidłowo, czy nie. Wliczamy w nie uwarunkowania techniczne, prawne oraz możliwości finansowe budującego. Są to tylko niektóre parametry, które decydują o ostatecznej decyzji.

  1. Wielkość oczyszczalni a wielkość działki

Ważnym czynnikiem, który wpływa na wielkość oczyszczalni, jest liczba mieszkańców (RLM- równoważna liczba mieszkańców), którą ma obsługiwać, oraz jej przepustowość (ilość ścieków oczyszczanych w ciągu dnia).

Przyjmuje się, że ilość ścieków jest równa ilości zużytej wody. Według wytycznych przyjmujemy, że mieszkaniec zużywa ok. 150-160 l dziennie, czyli 4-osobowa rodzina zużywa już tej wody 600-640 l przez dobę.

W przypadku, gdy oczyszczalnia jest przewidziana dla domku rodzinnego, powinniśmy pamiętać, że ze względu na zachodzące w niej procesy biologiczne, musi być odpowiednio oddalona od pewnych obiektów na naszej działce, ale i działkach sąsiednich. Bardzo często determinuje to, jaką oczyszczalnię wybierzemy.

 

  1. Grunt i odbiornik, czyli jak oczyścić i co z tym zrobić?

W zależności od tego, jaki mamy grunt, zależy jak ścieki, będą oczyszczane. Na przykład glina, będzie zatrzymywała oczyszczone ścieki, a w żwirze ścieki będą przepływać za szybko i nie zdążą się oczyścić. Aby sprawdzić, jaką posiada się glebę, wystarczy wykonać test perkolacyjny, ale i tak geotechnik powinien ją ocenić.

Jeżeli posiadamy dobrze przepuszczalny grunt, oczyszczone ścieki można odprowadzić do studni, a z niej rozsączać do głębszych, lepiej przepuszczalnych warstw gruntu. Niektóre oczyszczalnie (np. roślinne) redukują tak dużo zanieczyszczeń, że wypływająca z nich ciecz może zasilać staw lub oczko wodne. Możemy również oczyszczone ścieki odprowadzać do rowu melioracyjnego oraz rzeki.

 

  1. Jak ograniczyć koszty?

Inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków to działanie proekologiczne, które może zostać dofinansowane z funduszy gminnych, bądź unijnych.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić liczne warunki, które zapisane są w specjalnych regulaminach, jednak należy pamiętać, że uzyskujemy tylko taką możliwość w gminach, które nie mają sieci kanalizacyjnych i realizują specjalne programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Takie gminy mogą starać się o fundusze unijne na rozwiązanie problemu ze ściekami.

Poziom dofinansowania waha się od 20% do 80% kosztów inwestycji.

Inną mniej korzystną formą dofinansowania jest kredyt preferencyjny, o który można się ubiegać w Banku Ochrony Środowiska, który współpracuje z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz producentami oczyszczalni.

Informacje o dofinansowaniu możesz znaleźć na stronie urzędu twojej gminy, urzędu marszałkowskiego, narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ośrodka doradztwa rolniczego.

 

Jeśli szukają Państwo przydomowej oczyszczalni ścieków w odpowiedniej cenie, proszę skontaktować się z nami, a dobierzemy produkt o najwyższej jakość wedle Państwa potrzeb i oczekiwań.