Czym są oczyszczalnie drenażowe?

Zagospodarowanie ścieków na obszarze, na którym nie istnieje sieć kanalizacyjna, wymaga zdecydowania się na budowę szczelnego szamba albo przydomowej oczyszczalni ścieków. W pierwszym przypadku zbiornik trzeba regularnie opróżniać, zamawiając wóz asenizacyjny, co pociąga za sobą konieczność ponoszenia związanych z tym kosztów. Zainstalowanie oczyszczalni drenażowej będzie natomiast oznaczało wprawdzie nieco większy jednorazowy wydatek, jednak jej eksploatacja nie będzie już pociągała za sobą dodatkowych opłat. Przekonajmy się, jak działają tego rodzaju rozwiązania.

 

Jak jest zbudowana oczyszczalnia drenażowa?

Oczyszczalnia drenażowa składa się z dwóch podstawowych elementów – zbiornika, do którego trafiają odprowadzane z budynku ścieki i zachodzi pierwszy etap ich oczyszczania oraz drenażu rozsączającego, gdzie następuje proces oczyszczania tlenowego. Zbiornik nazywany także osadnikiem gnilnym ma za zadanie oddzielić od ścieków części stałe, które w postaci osadu opadają na dno, a także lżejsze od wody tłuszcze, zbierające się na powierzchni ścieków. W osadniku gnilnym dochodzi do fermentacji i rozkładu ścieków pod wpływem działania bakterii beztlenowych

oczyszczalnia

 

Wstępnie oczyszczona woda trafia następnie do drenażu rozsączającego, skąd przesiąka do podłoża, w którym dzięki przenikaniu tlenu dochodzi do rozkładu z udziałem bakterii tlenowych. Ze względu na specyfikę działania oczyszczalni tego rodzaju pod drenaż musi być na posesji zarezerwowana odpowiednia ilość miejsca.

 

Jakie są rodzaje drenaży rozsączających?

Drenaż rozsączający może być umieszczony jedynie w podłożu o odpowiedniej przepuszczalności. Jeżeli jest to niemożliwe, można zdecydować się na wymianę gruntu pod drenażem lub umieścić go w nawiezionej w tym celu warstwie ziemi, uformowanej w kopiec. Drenaże rozsączające mogą mieć postać rurociągu ze specjalnymi otworami, przez które ścieki przenikają do podłoża. Inną możliwością są drenaże tunelowe zalecane tam, gdzie na działce nie ma wystarczającej ilości miejsca. Dzięki konstrukcji przypominającej przecięty walec stykają się one z podłożem na większej powierzchni, dzięki czemu na takim samym obszarze są w stanie przekazać do gruntu większą ilość ścieków.